rekrutacja e-mail

Uwaga! Na rok akademicki 2019/2020 BRAK naboru na stypendium dla STUDIÓW DOKTORANCKICH oraz dla osób duchownych na żaden z rodzajów studiów

Rekrutacja KROK po KROKU:

1. Zapoznaj się z Regulaminem programu Stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.

2. Pobierz odpowiednie wzory dokumentów.

  • Kwestionariusz-opinia od księdza proboszcza (dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie)
  • Zgoda rodziców (dla osób niepełnoletnich)

3. Przygotuj wymagane dokumenty.

a) powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i zeskanowane w formacie PDF , b) zeskanuj dokumenty w formacie PDF. Każdy plik powinien posiadać nazwę zawierającą nazwisko i dokument, np. Nowak_oceny. Uwaga! Jeśli poszczególny dokument ma kilka stron (np. opinia od ks. Proboszcza) muszą być one scalone w jeden plik PDF i wysłane w całości jako jeden załącznik (a nie oddzielne strony).

4. Wejdź na stronę elektronicznej rekrutacji i zarejestruj swoje konto (link na dole strony).

5. Zapoznaj się z Regulaminem rejestracji elektronicznej do Programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II.

6. Wypełnij formularz i dołącz do niego wymagane pliki. Oryginały dokumentów będą wymagane tylko od osób, które zostaną przyjęte na kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny i po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu stypendium.

7. Po otrzymaniu decyzji Komisji Stypendialnej Fundacji Jana Pawła II otrzymasz informacje o dalszym postępowaniu.


Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube