Modlitwa o pokój na Ukrainie

Środa, 26 stycznia 2022 r., była dniem modlitwy o pokój na Ukrainie. Prosił o nią Ojciec św. Franciszek w związku z eskalacją napięcia wokół tego kraju i groźbą rosyjskiej agresji. W Domu Fundacji Jana Pawła II została odprawiona w tej intencji Msza św., której przewodniczył ks. Jan Hano z Ukrainy, stypendysta i student filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Czytaj dalej Modlitwa o pokój na Ukrainie

Hej kolęda, kolęda!

W Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, pielęgnujemy zwyczaj odwiedzin domowników, śpiewu kolęd i wspólnych spotkań. W tym roku kolęda odbyła się w środę, 12 stycznia. W naszej kaplicy o godz. 19.00 rozpoczęła się Msza święta, która była celebrowana w intencji stypendystów, dobroczyńców Fundacji oraz pracowników Domu.

Czytaj dalej Hej kolęda, kolęda!

Prawie jak w rodzinnym domu…

Boże Narodzenie to najbardziej radosne i rodzinne święta. Stanowią doskonałą okazję do spotkania się w gronie najbliższych osób, obdarowania prezentami, wybaczenia sobie wszelkich żalów oraz wspólnego biesiadowania czy też śpiewania znanych od dzieciństwa kolęd. Boże Narodzenie zwykle kojarzone jest z zieloną choinką, która do Polski przywędrowała z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku.

Czytaj dalej Prawie jak w rodzinnym domu…

Młody wirtuoz

W sobotę, 11 grudnia 2021 r., podczas Gali Sukcesu, która odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Olga Shpynda, stypendystka Fundacji Jana Pawła II i studentka studiów magisterskich na kierunku Muzykologia KUL, otrzymała nagrodę w kategorii „Młody wirtuoz”, przyznawaną w ramach konkursu „Lubelski Akant Przedsiębiorczości”.

Czytaj dalej Młody wirtuoz

Roraty w Domu Fundacji Jana Pawła II

Czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia ze względu na swój niepowtarzalny klimat jest szczególnie ważny w kształtowaniu postaw wiary młodych ludzi. „Rorate caeli desuper” – to pierwsze słowa łacińskiej pieśni, tłumaczone jako „spuśćcie rosę, niebiosa”. Od nich pochodzi nazwa „Roraty”, czyli wotywnej Mszy o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Jest to szczególne zaproszenie do oczekiwania na przyjście Pana razem z Jego Matką.

Czytaj dalej Roraty w Domu Fundacji Jana Pawła II

Adwent – bezcenny dar

Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele katolickim nowy rok liturgiczny, w którym akcent położony jest na problematykę świętowania niedzieli oraz skutków uczestnictwa we Mszy św. Dokumenty II Soboru Watykańskiego nazywają Mszę św. „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, a św. Jan Paweł II stwierdza w swojej ostatniej Encyklice Ecclesia de Eucharistia, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Nadchodzący rok liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Nawiązuje ono do misji, której Pan Jezus udziela wszystkim zebranym przy stole eucharystycznym.

Czytaj dalej Adwent – bezcenny dar
YouTube