Jubileusz 25. lecia otwarcia Domu Jana Pawła II w Lublinie

Dnia 13 października 1994 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Domu Fundacji Jana Pawła w Lublinie oraz poświęcenie kaplicy fundacyjnej. Tego wyjątkowego aktu dokonał ks. abp Szczepan Wesoły, ówczesny Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji.

W tym roku mija więc 25 lat od tamtego wydarzenia. Pragniemy w sposób uroczysty podziękować Panu Bogu za dar życia i świętości Założyciela Fundacji, św. Jana Pawła II, w ramach której realizowany jest program stypendialny Fundacji, a także za jej władze i darczyńców, którzy przyczynili się do budowy Domu w Lublinie i wspomagali stypendystów Fundacji przez prawie 30 lat.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w sobotę, 19 października 2019 roku. Rozpoczną się o godz. 11.00, w Domu Fundacji Jana Pawła II, Mszą św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem J.E. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza. W programie jest również akademia okolicznościowa w auli Kard. Stefana Wyszyńskiego na KUL-u (godz. 13.00) oraz koncert w Archikatedrze lubelskiej (godz. 16.30).

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w tej uroczystości.

Z nadzieją na spotkanie

Ks. Jan Strzałka

Ks. Robert Ptak