Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL

W sobotę, 9 czerwca, miało miejsce Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jednym z punktów spotkania były wybory nowych władz TP KUL oraz powołanie Komisji Rewizyjnej.

Nowo wybrany Zarząd TP KUL przedstawia się następująco:

 • prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – PREZES
 • prof. Stanisław Sojka – wiceprezes
 • prof. Janusz Lekan – wiceprezes
 • Piotr Waszak – skarbnik
 • Jan Strzałka – sekretarz
 • Małgorzata Baran-Sanocka – członek Zarządu
 • kan. Kazimierz Gacan – członek Zarządu
 • dr Krzysztof Kwiatkowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Stanisław Kiczuk
 • kan. Leszek Szuba
 • Agnieszka Zańko

Wybór mojej osoby do Zarządu TP KUL jest niewątpliwie uznaniem dla zaangażowania stypendystek i stypendystów Fundacji na rzecz Towarzystwa Przyjaciół KUL. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie zachęcam stypendystów do dalszego włączania się w różnego rodzaju inicjatywy, podejmowane przez Towarzystwo. Dzięki Umowie, zawartej między Fundacją a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, wielu stypendystów otrzymuje bezpłatne studia na Uniwersytecie.

ks. Jan Strzałka

zdjęcia: tpkul.pl